Hibernate Introduction

Apa itu Hibernate? Hibernate disini bukanlah keadaan dimana komputer di matikan sementara untuk kemudian di hidupkan lagi dalam keadaan seperti mana dia mati, akan tetapi Hibernate adalah sebuah object relational mapping yang ada di LINQ buatan Microsoft .NET, hanya...